Kontakta mig 

 BRIGHT-recovery

Effektiv stresshantering för er verksamhet

Inte bara elitidrottare utan även medarbetare gynnas av att både prestera och att återhämta sig. God återhämtning är nödvändig för goda prestationer - och en smart metodik krävs inte enbart för goda prestationer utan även för god återhämtning. Det finns många osmarta sätt att återhämta sig på - som t.ex. att slentrianfika på arbetet.

Min mission är att hjälpa arbetsplatser och medarbetare att stärka hälsan, välmåendet, prestationsförmågan och livskvaliteten. Detta gör jag genom återhämtningsmetoden BRIGHT-recovery, samt även andra metoder med vetenskapligt stöd.

Jag heter Niclas Almén och är specialistpsykolog, kognitiv beteendeterapeut samt stressforskare med 20 års erfarenhet av att hjälpa enskilda personer och arbetsplatser.

#instagram #@stressforskare_niclasalmen #kbt #forskning #inspiration #återhämtning #stresshantering #återhämtningsguiden #arbetsmiljö #självhjälp #måbra #hälsa
Instagram

Du kan följa mig på instagramkontot @stressforskare_niclasalmen om du vill ta del av korta inslag om stress och framför allt återhämtning - vilka syftar till att ge inspiration och vägledning.