Kontakta mig 

Ta professionellt stöd 

Ta kontakt med mig om ni vill få inspiration, vägledning och/eller detaljerad hjälp att få till en bra återhämtning hos medarbetarna, och genom detta öka hälsa, välmående, prestationsförmåga och arbetsglädje - samt för att minska era sjukrivningar.

Som specialist och med mina tjugo års erfarenhet inom området stress/återhämtning och beteendeförändring så vill jag gärna hjälpa er.  

Vilken hjälp behöver ni?

Jag erbjuder tre varianter av tjänster vilka kan ske via videokonferenssystem eller genom att jag kommer till er.

Föreläsning

Föreläsning där längden anpassas till era behov och möjligheter. Grundupplägget är att varva föreläsning med diskussioner om hur kunskaperna jag förmedlar kan tillämpas hos er. Klicka på den gröna knappen en bit ned för exempel på föreläsningar jag ger som kanske kan vara intressanta för er/dig!

Rådgivning

Samtal där ni/du berättar om er/di situation och jag ger råd avseende olika möjligheter att skapa förbättringar.

Fördjupad stöd

Mer eller mindre långsiktig arbete som innebär att a) samla in information för att analysera situationen, b) presentera analysen och förslag på åtgärder, c) ge handledning avseende att genomföra och utvärdera åtgärder.  

Tidigare uppdrag

Tidigare har jag exempelvis utfört uppdrag för Statens skolverk, Uppsala universitet, Karolinska institutet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Malmö universitet, Folkuniversitet, Försvarsmakten, Trafikverket Färjerederiet, Region Jämtland/Härjedalen, Region Västmanland, Region Uppsala, Bilprovningen, Arbetsförmedlingen, Skandia, Trygg-Hansa Försäkringar, SEB, Capio Läkargruppen, IF Skadeförsäkring, J/H Skidförbund, PBM Sweden, Sophiahemmet Rehab Center, Swedbank, Polaris Scandinavia, Office design Nordic, Recall Sweden, MERi textil och reklam, Vasallen, Öhring Pricewaterhouse Coopers och TV4, samt många olika regioner/landsting och kommuner i Sverige.