Kontakta mig 

Återhämtnings- bonusen!

Sök statliga medel (deadline 21/2) och ta hjälp av mig för att stärka medarbetares återhämtning och hållbarhet!

Vilka kan ansöka?

Regioner och kommuner som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer kan söka medlen.

Hur nyttja Återhämtningsbonusen?

Ta hjälp av mig, exempelvis för att använda de metoder jag beskriver i min bok "Återhämtningsguiden. Må bra trots stress och press", mina 20 års erfarenhet av att hjälpa människor med återhämtning, och kunskaper om aktuell forskning på området. Just nu hjälper jag region Jämtland-Härjedalen att organisera för återhämtning, och jag hjälper gärna fler regioner/kommuner att skapa hållbara och välmående medarbetare!

Arbetar i hela Sverige

070 - 333 91 95 (messa gärna först)

niclas@kbtpsykolog.com

Välkommen att kontakta mig när det passar dig

Ta professionellt stöd

Ta kontakt med mig om ni vill få inspiration, vägledning och/eller detaljerad hjälp att få till en bra återhämtning hos medarbetarna, och genom detta öka hälsa, välmående, prestationsförmåga och arbetsglädje - samt för att minska era sjukrivningar.

Som specialist och med mina tjugo års erfarenhet inom området stress/återhämtning och beteendeförändring så vill jag gärna hjälpa er.

Vilken hjälp behöver ni?

Jag erbjuder tre varianter av tjänster vilka kan ske via videokonferenssystem eller genom att jag kommer till er.

Föreläsning

Föreläsning där längden anpassas till era behov och möjligheter. Grundupplägget är att varva föreläsning med diskussioner om hur kunskaperna jag förmedlar kan tillämpas hos er. Klicka på den gröna knappen en bit ned för exempel på föreläsningar jag ger som kanske kan vara intressanta för er/dig!

Rådgivning

Samtal där ni/du berättar om er/di situation och jag ger råd avseende olika möjligheter att skapa förbättringar.

Fördjupad stöd

Mer eller mindre långsiktig arbete som innebär att a) samla in information för att analysera situationen, b) presentera analysen och förslag på åtgärder, c) ge handledning avseende att genomföra och utvärdera åtgärder.

Tidigare uppdrag

Tidigare har jag exempelvis utfört uppdrag för Statens skolverk, Uppsala universitet, Karolinska institutet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Malmö universitet, Folkuniversitet, Försvarsmakten, Trafikverket Färjerederiet, Region Jämtland/Härjedalen, Region Västmanland, Region Uppsala, Bilprovningen, Arbetsförmedlingen, Skandia, Trygg-Hansa Försäkringar, SEB, Capio Läkargruppen, IF Skadeförsäkring, J/H Skidförbund, PBM Sweden, Sophiahemmet Rehab Center, Swedbank, Polaris Scandinavia, Office design Nordic, Recall Sweden, MERi textil och reklam, Vasallen, Öhring Pricewaterhouse Coopers och TV4, samt många olika regioner/landsting och kommuner i Sverige.