Kontakta mig 

Återhämtningsguiden

Må bra trots stress och press

Boken består av två delar:

1. Olika infallsvinklar på återhämtning med fokus på praktisk tillämpning.

2. BRIGHT-recovery i 7 steg.

Boken riktar sig till personer som har behov av förbättrad återhämtning från stress, press och ansträngning. Chefer och personalansvariga kan också använda boken för att skapa återhämtningseffektivare arbetsmiljöer och att stötta medarbetare att återhämta sig mer effektivt. Vidare kan boken användas av professionell hälso-/sjukvårdspersonal som hjälper klienter/patienter.